دسته بندی
دسته بندی کالاها

فروشگاه دیبا

مدیر فروشگاه: مهران احمدی
یزد، یزد،

فروشگاه ماهرخ زاده

مدیر فروشگاه: مراد ماهرخ زاده
یزد، یزد، بلوار ش دشتی بعدازبانک صادرات

فروشگاه لاستیک صادقیان

مدیر فروشگاه: ناصر صادقیان
یزد، یزد، ب دانشجو نبش ک25 ساختمان بریجستون

فروشگاه لاستیک کریمی

مدیر فروشگاه: رامین کریمی
یزد، ،

فروشگاه امامای

مدیر فروشگاه: سامان امامای
یزد، یزد،

فروشگاه آیت الهی

مدیر فروشگاه: ساعد آیت الهی
یزد، یزد، بلوار پاکنژادجنب مسجد بلوری زاده

فروشگاه چیت ساز مهرجردی

مدیر فروشگاه: حسین علی چیت ساز مهرجردی
یزد، میبد، میبد جاده کنارگذر میبد اردکان مجتمع رفاهی مهتاب

فروشگاه جراحی

مدیر فروشگاه: محمدحسن جراحی
یزد، ، چهارراه فرهنگیان ب پاکنژاد جنب تعاونی کارمندان دولت

فروگاه سبزی

مدیر فروشگاه: محمدعلی سبزی
یزد، یزد، بلوار شهید دشتی حدفاصل ک42و44

فروشگاه حق شناس

مدیر فروشگاه: علی حق شناس
یزد، یزد،

فروشگاه خوانین زاده

مدیر فروشگاه: مسعود خوانین زاده
یزد، ، بلوار پاکنژادجنب مسجدبلوری زاده

فروشگاه ارسخان

مدیر فروشگاه: حمیدرضا ارسخان
یزد، یزد، سیدگلسرخ روبروی بانک صادرات

فروشگاه سلطانی

مدیر فروشگاه: محمد سلطانی
یزد، یزد، سه راه حکیمیان جنب مسجد بلوری زاده

فروشگاه شیرزادیان

مدیر فروشگاه: علی اکبر شیرزادیان
یزد، یزد، ابتدا بلوار جمهوری

فروشگاه براتی

مدیر فروشگاه: محمدرضا براتی
یزد، یزد،

فروشگاه خوانین زاده

مدیر فروشگاه: محسن خوانین زاده
یزد، یزد، بلوار پاکنژاد بعدازپمپ بنزین

فروشگاه دره شیری

مدیر فروشگاه: مجید دره شیری
یزد، یزد،

فروشگاه زکی زاده قریه علی

مدیر فروشگاه: علی زکی زاده قریه علی
یزد، یزد،

فروشگاه زکی زاده قریه علی

مدیر فروشگاه: علی زکی زاده قریه علی
یزد، یزد،

فروشگاه شفیع حسینی

مدیر فروشگاه: مجید شفیع حسینی
یزد، یزد،

فروشگاه کارگرشورکی

مدیر فروشگاه: محسن کارگرشورکی
یزد، یزد،

فروشگاه امجدی

مدیر فروشگاه: رضا امجدی
یزد، یزد،

فروشگاه زکی زاده

مدیر فروشگاه: علی اصغر زکی زاده
یزد، یزد،

فرئشگاه جوکار

مدیر فروشگاه: سعید جوکار
یزد، یزد،

فروشگاه دهقان نسب

مدیر فروشگاه: محمد دهقان نسب
یزد، یزد،

فروشگاه هوشیار

مدیر فروشگاه: سعید هوشیار
یزد، یزد،

فروشگاه شیرمحمدی

مدیر فروشگاه: حمیدرضا شیرمحمدی
یزد، یزد،

فروشگاه دره شیری

مدیر فروشگاه: محمدصادق دره شیری
یزد، یزد،

فروشگاه پناهان

مدیر فروشگاه: حسین پناهان
یزد، یزد،

فروشگاه پناهان

مدیر فروشگاه: حمیدرضا پناهان
یزد، یزد،

فروشگاه خوانین زاده

مدیر فروشگاه: حبیب خوانین زاده
یزد، یزد،

فروشگاه جعفری نعیمی

مدیر فروشگاه: محمد رضا جعفری نعیمی
یزد، یزد، میدان شهدای محراب نرسیده به خ15خرداد

فروشگاه زارع

مدیر فروشگاه: حامد زارع
یزد، مهریز،

فروشگاه خراسانی

مدیر فروشگاه: محمدرضا خراسانی
یزد، یزد،

فروشگاه اردویی

مدیر فروشگاه: کامران اردویی
یزد، میبد،

فروشگاه شریفی زارچی

مدیر فروشگاه: محمدرضا شریفی زارچی
یزد، یزد، جاده سنتو سرچشمه زارچ

فروشگاه مشکی باف

مدیر فروشگاه: علیرضا مشکی باف
یزد، یزد،

فروشگاه فلاحتی

مدیر فروشگاه: حسن فلاحتی
یزد، یزد،

فروشگاه سالم

مدیر فروشگاه: میلاد سالم
یزد، یزد،

فروشگاه جعفری عظیم آباد

مدیر فروشگاه: حجت جعفری عظیم آباد
یزد، یزد،

فروشگاه علمی

مدیر فروشگاه: هاتف الرضا علمی
تهران، ،

فروشگاه شایان مقدم

مدیر فروشگاه: عباسعلی شایان مقدم
یزد، یزد،

فر وشگاه دهقانپور فراشاه

مدیر فروشگاه: حسن دهقانپور فراشاه
یزد، تفت، ابتدا جاده یزد تفت قبل از شهرک صنعتی تفت

فروشگاه عنایت نژاد

مدیر فروشگاه: علی عنایت نژاد
یزد، یزد،

فروشگاه بندرآبادی

مدیر فروشگاه: محسن کریمی بندرآبادی
یزد، یزد، خیابان انقلاب روبروی مسجدحکایتی

فروشگاه نوقی

مدیر فروشگاه: زینب نوقی
یزد، هرات،

فروشگاه امین الرعایا

مدیر فروشگاه: امیرحمزه امین الرعایا
یزد، یزد،

فروشگاه شاکر

مدیر فروشگاه: علیرضا شاکر
یزد، اردکان،

فروشگاه خوشاب

مدیر فروشگاه: احمد خوشاب
یزد، میبد،

فروشگاه فلاحتی رحمت آباد

مدیر فروشگاه: مهدی فلاحتی رحمت آباد
یزد، هرات،

فروشگاه خوارزمی

مدیر فروشگاه: رسول خوارزمی
یزد، یزد،

فروشگاه اعتمادی فر

مدیر فروشگاه: محمد اعتمادی فر
یزد، یزد،

فروشگاه خوانین زاده

مدیر فروشگاه: نادر خوانین زاده
یزد، مهریز،

فروشگاه قاسمی

مدیر فروشگاه: احمد قاسمی
یزد، اردکان،

فروشگاه براتی

مدیر فروشگاه: محمدرضا براتی
یزد، یزد،

فروشگاه دهقانی فیروز آبادی

مدیر فروشگاه: حسین دهقانی فیروز آبادی
یزد، میبد،

فروشگاه هاتفی. اردکانی

مدیر فروشگاه: محمد هاتفی. اردکانی
یزد، اردکان،

فر وشگاه فروزانیا

مدیر فروشگاه: سید مجتبی فروزانیا
یزد، یزد، بلوار شهید دشتی بعداز چهارراه امیرالمومنین

فروشگاه فخار

مدیر فروشگاه: مجتبی فخار
یزد، یزد،

فروشگاه آزمایش

مدیر فروشگاه: علی علی
، ،
اولین نفری که مطلع می شود، باشید.